De Lokroep van Olympia


Journalist Rob Vente:

"Ik heb het boekje "De Lokroep van Olympia" verslonden. Ik kan slechts één ding concluderen: dat waren Spelen, die John de Mol en consorten in extase zouden brengen.

Neem alleen al het feit dat de oude Grieken geheel ontkleed sportten. Want toen ooit een Atheense atleet in leidende positie zijn broekje verloor en een doodsmak maakte, werd prompt verboden om bij wedstrijden kleding te dragen.

Milon van Kroto, de worstelaar, die tussen 540 en 520 voor Christus zesmaal op de Spelen triomfeerde, zou het nu op de buis eveneens goed doen. Zijn sterkste staaltje: hij bond een touw om het voorhoofd, hield de adem in, zijn aderen zwollen op en het touw brak.

Milon van Krotons collega Sostratos van Sikyon zou ook van de ene naar de andere talkshow worden gesleept. Vooral omdat hij vele malen won zonder te vechten. Zijn tegenstanders waren namelijk als de dood om tegen die woeste worstelaar in het strijdperk te treden, daar Sostratos er de gewoonte op nahield om de vingers van zijn tegenstanders te breken.

En neem het gevecht dat Arrhichion leverde. Die Arrhichion raakte in een wurggreep van zijn tegenstander. In een laatste poging om zich te bevrijden, greep hij de enkel van zijn opponent beet en ontwrichtte die, waarop de man kreunend opgaf.
Helaas net iets te laat voor Arrhichion, die inmiddels was gestikt. Maar de overledene werd wel tot winnaar uitgeroepen. Zijn tegenstander had immers opgegeven."


Rob Vente, Haagsche Courant

vorige anekdote index anekdotes volgende anekdote


Me Likey! Sharennnn!